Condiții de Utilizare

Bine ați venit la HBO GO disponibil prin website-ul (pagina de internet) www.hbogo.ro sau prin aplicațiile sub marca HBO GO (denumit în continuare: „Website-ul HBO GO”) administrat de HBO Europe s.r.o. (sediul social: Praga 7, Jankovcova 1037/49, Cod Poștal: 170 00, Republica Cehă, Nr. ID: 61466786, înscrisă la Tribunalul din Praga, la secțiunea C, înregistrarea 29418, denumită în continuare: „HBO Europe”).

Prin folosirea oricăror conținuturi media ce necesită înregistrare (denumite în continuare: „Serviciile HBO GO”) și orice alte conținuturi media promoționale (denumite în continuare: „Servicii de Promovare”; Serviciile HBO GO Services și Serviciile de Promovare denumite în continuare: „Serviciile”) accesibile pe Website-ul HBO GO, dumneavoastră în calitate de utilizator (denumit în continuare: „Utilizator”) acceptați Condițiile de Utilizare menționate mai jos. Prin urmare, înainte de a utiliza Website-ul HBO GO, vă invităm să citiți cu atenție cele ce urmează. Dacă nu acceptați următoarele Condiții de Utilizare, Serviciile nu pot fi utilizate. Website-ul HBO GO poate conține condiții suplimentare de utilizare asupra cărora Utilizatorii vor fi informați înainte de a utiliza anumite aplicații.

Prin prezentul, utilizatorii iau la cunoștință de faptul că HBO Europe este titularul exclusiv al drepturilor asupra Serviciilor. HBO Europe este furnizorul Serviciilor, și în special furnizorul serviciilor media audiovizuale la cerere cunoscute drept HBO GO ce intră sub jurisdicția Republicii Cehe. Consiliul pentru Radio și Televiziune (în limba cehă: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, adresa: Škrétova 44/6, 120 21 Praga 2, Republica Cehă) asigură supravegherea Serviciilor HBO GO.

Identificarea utilizatorilor eligibili, excluderea unei relații contractuale

Serviciile HBO GO pot fi folosite numai de Utilizatorii care au un contract de abonament valabil (denumit în continuare: „Contract de Abonament”) cu oricare dintre operatorii autorizați să distribuie Serviciile HBO GO (denumit în continuare: „Operator”). HBO Europe nu va încheia Contracte de Abonat cu Utilizatorii. Prin urmare, nici un Utilizator nu poate pretinde despăgubiri financiare directe sau de altă natură de la HBO Europe în legătură cu Serviciile. Toate drepturile și obligațiile Utilizatorului legate de Serviciile HBO GO sunt stipulate in Contractul de Abonament pe care Utilizatorul trebuie să-l respecte integral. În cazul vreunei discrepanțe între Contractul de Abonament și aceste Condiții de Utilizare, Contractul de Abonament va prevala. Utilizatorul recunoaște că orice reclamație legată de Serviciile HBO GO poate fi susținută numai împotriva Operatorului, întrucât Operatorul furnizează Utilizatorului Serviciile HBO GO conform Contractului de Abonament. În primul rând Operatorul este cel care are dreptul de a restricționa, suspenda sau înceta Serviciile HBO GO din cauza încălcării Contractului de Abonament sau a prezentelor Condiții de Utilizare.

Utilizatorii fără Contract de Abonament, dar cu abonament la Internet, pot accesa serviciile de promovare disponibile pe Website-ul HBO GO, totuși, accesul poate fi restricționat, suspendat sau încetat în orice moment fără să trebuiască să se prezinte vreun motiv.

Nici o declarație, de nici un fel, afișată pe Website-ul HBO GO nu poate fi considerată drept ofertă pentru încheierea unui contract sau acceptarea unei oferte pentru încheierea unui contract.

Serviciile

Prin utilizarea Website-ului HBO GO și a Serviciilor, Utilizatorul acceptă următoarele:

(a) Utilizatorul recunoaște că Serviciile sunt accesibile numai prin dispozitive (denumite în continuare: „Dispozitiv/Dispozitive”) ce sunt adecvate din punct de vedere tehnologic și potrivite pentru afișarea Serviciilor. Pentru mai multe informații privind compatibilitatea tehnologică și Dispozitivele permise dați Click aici;

(b) Pentru a folosi Serviciile HBO GO pentru prima oară, Utilizatorii trebuie să se înregistreze pe Website-ul HBO GO (denumită în continuare: „Înregistrare”), unde, printre alte date, aceștia trebuie să furnizeze o poreclă, o parolă, o adresă de e-mail sau alte identificatoare de înregistrare așa cum vor fi solicitate din când în când (e.g.: identificatorul ADSL, numărul de contract, codul de înregistrare, numărul de telefon etc.). Utilizatorii care au reședința permanentă în România și care sunt prezenți fizic în țara lor de reședință la data înregistrării pot dechide un cont în vederea accesării Serviciilor. La deschiderea de către Utilizator a unui cont, HBO Europe va verifica dacă adresa de IP a Utilizatorului este localizată în România. Dacă adresa de IP a Utilizatorului este neidentificabilă sau este localizată în altă țară decât România, accesul la Servicii nu va fi acordat. Utilizatorii recunosc că și înregistrarea unui Dispozitiv care se dorește a fi utilizat face parte din Înregistrare. Înainte de a utiliza Serviciile, Utilizatorii trebuie să citească și să înțeleagă Politica de Confidențialitate. Pentru Politica de Confidențialitate dați Click aici;

(c) Pentru a folosi Serviciile HBO GO, Utilizatorii trebuie să aibă un contract valabil încheiat cu Operatorul sau cu un alt furnizor de servicii de Internet pentru furnizarea unui serviciu de acces la Internet;

(d) Utilizatorii sunt singurii responsabili pentru păstrarea confidențialității identificatorilor de înregistrare (e.g. identificatorul ADSL, numărul de contract, etc.), a numelui și parolei;

(e) Utilizatorii trebuie să informeze Operatorul fără întârzieri nejustificate dacă iau la cunoștință despre orice abuz privind identificatorul lor de utilizator;

(f) Utilizatorii pot folosi Serviciile HBO GO disponibile pe Website-ul HBO GO în România, cu excepția cazului în care Contractul de Abonament prevede altfel. Utilizatorii pot să folosească Serviciile în timp ce se află cu caracter temporar în alte state membre ale Spațiului Economic European (în cele ce urmează: „SEE”), în conformitate cu Regulamentul 2017/1128 al Parlamentului European și al Consiliului European privind portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne. SEE include țările UE precum și Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Atunci când Utilizatorii accesează Website-ul HBO GO sau inițiază playback de conținut, HBO Europe va verifica dacă adresa de IP a Utilizatorului este localizată în SEE. Dacă adresa de IP a Utilizatorului nu este identificabilă sau este localizată în afara SEE, accesul la Website-ul HBO GO nu va fi acordat și playback-ul de conținut va fi refuzat;

(g) Website-ul HBO GO poate conține programe numai pentru telespectatorii adulți. Utilizatorii au dreptul să se înregistreze la Serviciile HBO GO numai dacă au cel puțin 18 ani;

(h) Setările de control parental sunt disponibile ca parte a Serviciilor HBO GO;

(i) Utilizatorii au dreptul de a-și șterge înregistrarea de la Serviciile HBO GO în orice moment prin trimiterea unui mesaj Operatorului (denumită în continuare: „Anularea Înregistrării”). Pentru datele de contact ale Operatorului dați Click aici. După Anularea Înregistrării Utilizatorii nu mai au dreptul să folosească Serviciile HBO GO până când nu se înregistrează din nou pe Website-ul HBO GO.

(j) Majoritatea programelor incluse în Serviciile HBO GO Service sunt traduse, cu toate acestea anumite programe ar putea fi disponibile numai în limba originală.

(k) În cazul în care Utilizatorul are acces la ”canalul HBO” live via Serviciile HBO GO, Utilizatorul recunoaște că anumite programe selectate ar putea să nu fie disponibile din cauza restricțiilor legale ale proprietarilor de conținut. În acest caz, întreruperea nu este considerată nefurnizare sau furnizare necorespunzătoare a Serviciilor HBO GO iar Utilizatorul nu va avea dreptul la nici o compensație din cauza unor asemenea întreruperi. HBO Europe declară că punerea la dispoziție a canalului/canalelor HBO live nu este o parte garantată a Serviciilor HBO GO și prin urmare poate/pot fi eliminat(e) oricând din Serviciile HBO GO.

(l) Pe dispozitive mobile și pe tablete, Utilizatorii trebuie să descarce și să activeze aplicația HBO GO. Pentru calculatoarele personale, aplicația HBO GO este disponibilă direct pentru acestea și furnizată la distanță tuturor Utilizatorilor prin Internet. Pe televizoarele conectate și pe decodoarele „Set-Top Box” conectate prin IP, aplicația HBO GO este fie (i) preinstalată pe dispozitiv înainte de achiziționarea unui astfel de dispozitiv fie (ii) disponibilă direct pentru aceasta și furnizată la distanță tuturor Utilizatorilor prin Internet.

m) Este posibil ca din când în când Serviciile sau o parte a acestora să nu fie disponibile ca urmare a lucrărilor de întreținere programate ce nu vor avea loc mai mult de o dată pe lună și care se vor efectua pe timp de noapte.

Taxa pentru Servicii

Taxa de abonament plătită de Utilizator în temeiul Contractului de Abonament constituie întreaga plată pentru primirea Serviciile HBO GO. Prin urmare, utilizatorii nu trebuie să plătească nici o taxă suplimentară.

Reguli de operare a dispozitivelor

În cazul în care nu este stipulat altfel în Contractul de Abonament, Utilizatorii au dreptul (i) să înregistreze până la cinci (5) Dispozitive din care două (2) Dispozitive pot fi utilizate simultan și (ii) să modifice starea Dispozitivului (însemnând (a) înregistrarea unui nou dispozitiv sau (b) anularea înregistrării unui dispozitiv înregistrat și înregistrarea unui nou dispozitiv) de cinci (5) ori într-o lună calendaristică, cu condiția ca același dispozitiv să nu fie înregistrat de două ori în decurs de douăzeci și patru (24) de ore. Utilizatorii recunosc că, în cazul în care utilizarea oricărui dispozitiv încalcă aceste Condiții de Utilizare și Contractul de Abonament Serviciile HBO GO pot deveni inaccesibile pentru respectivul Utilizator.

Scopul utilizării

Utilizatorii pot folosi Serviciile exclusiv în scopuri personale și private. Utilizarea pentru orice activitate comercială sau scop public este strict interzisă.

Modificarea Condițiilor de Utilizare

HBO Europe poate modifica din când în când aceste Condiții de Utilizare, în tot sau în parte. orice rectificări sau modificări vor intra în vigoare când vor fi afișate pe Website-ul HBO GO. Utilizatorul convine să verifice regulat aceste Condiții de Utilizare pentru a fi la curent cu orice modificare. Utilizarea Website-ului HBO GO sau a oricărei părți a acestuia după modificarea acestor Condiții de Utilizare va fi considerată drept o acceptare a acestor modificări.

Dacă vă opuneți unor astfel de modificări, vă rugăm să încetați să utilizați Website-ul HBO GO.

Comportament ilegal al Utilizatorului

Activităţile ilegale sau neautorizate includ, fără limitare, următoarele:

- modificarea, adaptarea sau decriptarea oricărei părţi a Website-ului HBO GO, inclusiv a Serviciilor şi descărcarea acestuia pe orice dispozitiv;

- utilizarea unei aplicaţii automate, a unui motor de căutare, a unui program de căutare sau de decriptare sau a oricărei alte aplicaţii cu care Serviciul sau orice parte a acestuia poate fi accesată, modificată sau indexată;

- piratarea sau încercarea de a pirata sistemul IT legat de Website-ul HBO GO, inclusiv Serviciile;;

- strângerea de informaţii (inclusiv numele de utilizator, parolele şi adresele de e-mail) despre alţi utilizatori în orice scop;

- reformatarea sau editarea oricărei părţi a Website-ului HBO GO;

- publicarea de materiale legate de Website-ul HBO GO, inclusiv de Servicii;

- crearea identificatorilor de utilizatori prin metode automate sau frauduloase.

Excluderea răspunderii

HBO Europe, precum şi proprietarii acesteia, societăţile afiliate, partenerii de afaceri, consultanţii şi agenţii, sunt exoneraţi de orice răspundere cu privire la Servicii, autenticitatea, caracterul complet, legalitatea, fiabilitatea, funcţionalitatea sau disponibilitatea conţinutului media sau orice alt conţinut fiind disponibile ca parte a Serviciului.

Prin folosirea Serviciilor, Utilizatorii sunt de acord să utilizeze Serviciile exclusiv pe propriul risc şi că HBO Europe nu îşi asumă nici o răspundere cu privire la orice prejudiciu material sau pierdere care ar putea apărea pe durata utilizării Serviciilor.

HBO Europe exclude orice obligaţie de garanţie în limita maximă permisă de legea aplicabilă. HBO Europe nu garantează funcţionarea fără întreruperi şi fără erori a conţinutului sau a funcţiilor Website-ului HBO GO şi a Serviciilor, corectarea erorilor şi nici că serverul care transmite Serviciile este nu conţine viruşi sau alte componente dăunătoare.

HBO Europe nu va acorda nici o garanţie cu privire la utilizarea sau consecinţele utilizării conţinutului şi funcţiilor Website-ului HBO GO şi Serviciilor sau cu privire la corectitudinea, precizia, fiabilitatea acestora sau a oricărei alte caracteristici a acestora. Utilizatorii confirmă că sunt responsabili pentru orice daune suferite de Dispozitivele utilizate pentru primirea Serviciilor şi pentru costurile de service şi întreţinere ale Dispozitivelor.

HBO Europe nu oferă nici o garanţie pentru întreruperea Serviciului ca urmare a unei erori, a calităţii sau a oricărei întreruperi a conexiunii la Internet a Utilizatorului sau a oricărei daune materiale sau morale suferite în legătură cu aceasta.

Informaţiile sau opiniile care apar pe panourile de anunţuri sau pe interfețele de chat ale Website-ului HBO GO nu sunt considerate informaţii sau opinii ale HBO Europe sau ale societăţilor afiliate. HBO Europe nu îşi asumă nici un fel de răspundere ce apare în legătură cu informaţiile şi opiniile menţionate mai sus, iar Utilizatorii confirmă că orice alt Utilizator poate cunoaşte şi utiliza informaţiile şi opiniile menţionate mai sus. HBO Europe nu îşi asumă nici o răspundere pentru pierderile, daunele (daune reale, indirecte, punitive sau de altă natură), prejudiciu, datorii, obligaţii sau orice alt tip de situaţie, bazate pe sau rezultând din orice informaţii sau opinii care apar pe Website-ul HBO GO .

Utilizatorii vor depune toate eforturile pentru a-şi proteja propriile date personale, precum şi numele de utilizator, parola şi adresa de e-mail necesare pentru utilizarea Serviciilor. Utilizatorii sunt responsabili pentru orice eveniment şi acţiune care apare în urma folosirii numelui de utilizator, a parolei, a adresei de e-mail sau a datelor personale.

Materiale trimise pe Website

HBO Europe este proprietarul exclusiv al oricărei note, mesaj, e-mail, idee, propunere, concept sau orice alt material trimis pe Website-ul HBO GO, indiferent de locaţia din care a fost transmis iar HBO Europe are dreptul să folosească materialele transmise în orice moment în prezent şi în viitor şi în orice scop. HBO Europe nu îşi asumă nici o răspundere cu privire la materialele trimis pe Website-ul HBO GO.

Compensare, despăgubire

Utilizatorii vor compensa HBO Europe pentru orice pretenţie ridicată de o terţă parte care poate fi atribuită acţiunilor Utilizatorului pe durata utilizării Serviciilor. Utilizatorii se obligă să ramburseze HBO Europe, precum şi directorilor, angajaţilor şi societăţilor afiliate HBO Europe pentru orice pierderi şi onorarii avocațiale justificate care apar ca urmare a încălcării de către Utilizator a oricăreia dintre prevederile acestor Condiţii de Utilizare.

Legea privind proprietatea intelectuală

Utilizatorii recunosc că arhitectura, imaginea şi aspectul Website-ului HBO GO sunt protejate prin drepturi de autor.

Toate Serviciile, conţinutul şi aplicaţia software aplicabilă pe Website-ul HBO GO, inclusiv, fără a se limita la conţinutul media şi imaginile statice ale acestora, alte imagini, fotografii, personaje, nume, grafică, logo-uri, ilustraţii, precum şi produsele software (aplicaţii) sunt proprietatea intelectuală a HBO Europe sau a altor societăţi din cadrul grupului de companii sau ale unei terţe părţi care a autorizat HBO Europe să le utilizeze. Prin urmare, toate Serviciile, conţinutul şi aplicaţia software aplicabilă care se găsesc pe Website-ul HBO GO sunt protejate prin drepturi de autor sau prin altă protecţie juridică. Este strict interzisă reproducerea, copierea, distribuirea (inclusiv prin e-mail, fax sau alte dispozitive electronice), publicarea, modificarea, transmiterea sau utilizarea pe alte site-uri web sau în alte reţele de calculatoare a oricărui Serviciu, conţinut sau (aplicaţie) software aplicabil(ă) accesibilă pe Website-ul HBO GO.

HBO Europe actualizează continuu conţinutul media, anunţurile şi datele afişate pe Website-ul HBO GO. HBO Europe nu îşi asumă nici o răspundere pentru eventualele daune rezultate din defecte, inexactităţi sau probleme tehnice. HBO Europe îşi rezervă dreptul de a modifica oricând arhitectura, imaginea şi/ sau aspectul ori conţinutul Website-ului HBO GO, parţial sau integral.

Link-uri

HBO Europe nu este răspunzătoare pentru conţinutul nici unui site extern deţinut de o terţă parte şi la care se face referire printr-un link plasat pe Website-ul HBO GO. Oricine poate crea o legătură (link) care să direcţioneze spectatorul către Website-ul HBO GO, cu condiţia ca link-ul să nu declare, să sugereze ori să dea impresia că HBO Europe sau un grup sau o persoană privată legată de HBO Europe sponsorizează sau sprijină website-ul care duce la Website-ul HBO GO. Utilizatorii nu pot folosi pe site-ul propriu o siglă, marcă comercială, marcă de serviciu sau orice alt material protejat prin drepturi de autor, care apare pe Website-ul HBO GO fără acordul scris expres al proprietarului mărcii sau al dreptului respectiv. Utilizatorii nu pot folosi nici o parte a conţinutului sau a oricărui alt material care poate fi găsit pe Website-ul HBO GO şi nici să îl includă pe orice alt website fără acordul prealabil în scris al proprietarului.

Clauza lipsa parţială de valabilitate

În cazul în care una dintre prevederile acestor Condiţii de Utilizare se dovedeşte a fi lipsită de valabilitate sau neexecutorie, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi din aceste Condiţii de Utilizare, care vor rămâne pe deplin valabile şi în vigoare.

Legislaţia aplicabilă şi competenţa juridică

Aceste Condiţii de Utilizare vor fi guvernate de legislaţia cehă, cu excluderea normelor şi principiilor juridice internaţionale private. Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru a soluţiona pe cale amiabilă toate litigiile, pretenţiile, întrebările sau neînţelegerile care reies din sau în legătură cu aceste Condiţii de Utilizare. Orice litigiu, controversă sau revendicare care reiese din sau în legătură cu aceste Condiţii de Utilizare este de competenţa exclusivă a instanţelor judecătorești din România.

Limba

În cazul în care Condiţiile de Utilizare sunt disponibile pe Website-ul HBO GO atât în limba locală, cât şi în limba engleză, versiunea locală va prevala întotdeauna.

Informaţii de Contact

HBO Europe poate fi contactată direct la numărul de telefon din Republica Cehă +420 261 094 44 în limba cehă sau engleză sau la următoarea adresă de e-mail: sekretariat@hbo.cz în limba cehă sau engleză.