TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE PENTRU SERVICIILE ONLINE ALE HBO EUROPE S.R.O

1 Condiții generale

1.1 HBO Europe s.r.o., cu sediul social la adresa: Jankovcova 1037/49, Praga 7, cod poștal: 170 00, Republica Cehă, înscrisă la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul din Praga, Secțiunea C, înregistrarea 29418 (în cele ce urmează „HBO”) oferă servicii media audiovizuale la cerere cunoscute în prezent ca ”HBO GO” la adresa de web www.hbogo.ro sau pe altă pagină de internet sau aplicație desemnată de HBO (în cele ce urmează „Pagină de Internet”) având conținutul care urmează să fie actualizat din când în când pe Pagina de Internet (în cele ce urmează „Serviciul”).

1.2 Acești Termeni și Condiții Generale (în cele ce urmează „Termenii și Condițiile privind Utilizatorul”) se aplică contractelor dintre HBO și o persoană fizică (în cele ce urmează „Utilizatorul”) privind Serviciul. Pot încheia un contract cu HBO privind furnizarea Serviciului numai persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani și care au reședința în România. HBO are dreptul să refuze încheierea unui contract sau să rezilieze de îndată un contract cu un Utilizator dacă Utilizatorul a încălcat anterior Termenii și Condițiile privind Utilizatorul. În loc să refuze să încheie sau să rezilieze un contract, HBO poate să solicite Utilizatorului să constituie garanții pentru obligațiile asumate de Utilizator conform contractului.

1.3 Acești Termeni și Condiții privind Utilizatorul se aplică și sunt obligatorii pentru HBO și pentru Utilizator. De asemenea, contractele sunt supuse unor termeni și condiții speciale (inclusiv orice oferte speciale, prețuri, termene și modalități de plată, durata contactelor etc.), oferite de HBO din când în când în legătură cu încheierea de către Utilizator a unui contract cu HBO. În legătură cu orice conflicte între termenii și condițiile speciale și acești Termeni și Condiții privind Utilizatorul, termenii și condițiile speciale prevalează. Termenii și Condițiile privind Utilizatorul și termenii și condițiile speciale formează împreună contractul aplicabil între Utilizator și HBO (în cele ce urmează „Contractul”). În cazul în care Serviciul este achiziționat prin intermediul unei terțe părți acționând în calitate de agent sau comisionar (e.g. iTunes-Apple, în cele ce urmează ”Terța Parte Agent”), termenii și condițiile din acest Contract vor deveni aplicabile sub condiția respectării prevederilor secțiunii 22 de mai jos. Indiferent dacă abonarea la Serviciu se face de la HBO în mod direct sau prin intermediul unei Terțe Părți Agent, HBO va fi în permanență furnizorul Serviciului și responsabil de conținutul acestuia, iar Utilizatorul trebuie să fie parte la acest Contract cu HBO. Pentru a obține acces la Serviciu, Utilizatorul trebuie să confirme că a citit și a acceptat Contractul.

1.4 După ce se comandă Serviciul la HBO, HBO va da o confirmare a Contractului prin e-mail trimis la adresa de e-mail furnizată de Utilizator în legătură cu înregistrarea acestuia din urmă conform secțiunii 4 de mai jos. Această confirmare va conține textul Contractului. Contractul se încheie în momentul în care Utilizatorul acceptă Contractul dând click pe butonul corespunzător de pe Pagina de Internet pentru finalizarea comenzii.

1.5 Contractul poate fi încheiat numai în limba română. Contractul (ce constituie un contract încheiat prin mijloace electronice) va fi stocat de HBO iar Utilizatorul va primi textul Contractului în e-mail-ul de confirmare transmis la adresa de e-mail furnizată de către Utilizator. Termenii și Condițiile privind Utilizatorul aplicabile la acest moment sunt disponibile pe Pagina de Internet. Utilizatorii iau la cunoștință și sunt de acord cu faptul că datele lor personale sunt procesate/prelucrate de către HBO în conformitate cu Politicile privind Datele Personale disponibile pe Pagina de Internet.

2 Scopul Serviciului

Teritoriu

2.1 Serviciul poate fi folosit cu precădere în România (în cele ce urmează „Teritoriul”). Utilizatorii pot să folosească Serviciul și în timp ce se află cu caracter temporar în alte state membre ale Spațiului Economic European (în cele ce urmează: „SEE”), în conformitate cu Regulamentul 2017/1128 al Parlamentului European și al Consiliului European privind portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne. SEE include țările UE precum și Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Atunci când Utilizatorii accesează Pagina de Internet sau inițiază playback de conținut, HBO va verifica dacă adresa de IP a Utilizatorului este localizată în SEE. Dacă adresa de IP a Utilizatorului nu este identificabilă sau este localizată în afara SEE, accesul la Pagina de Internet nu va fi acordat și playback-ul de conținut va fi refuzat.

Conținut

2.2 Serviciul conține filme, seriale, documentare și alte programe incluse din când în când de HBO la discreția sa. Utilizatorul obține accesul la conținutul ce este furnizat pe Pagina de Internet imediat după ce Utilizatorul a comandat Serviciul și a acceptat Contractul. HBO se străduiește să îmbunătățească continuu experiența de vizionare a Utilizatorilor. Prin urmare, în viitor, Serviciul și conținutul acestuia pot fi, din când în când, înlocuite, modificate sau actualizate. Lista actuală a conținutului Serviciului este disponibilă pe Pagina de Internet. Schimbările, modificările sau actualizările conținutului Serviciului și alte modificări la aspectul Paginii de Internet nu vor fi considerate ca reprezentând o modificare a Contractului sau a Serviciului decât dacă legea aplicabilă impune altfel. HBO are libertatea de a asigura acces la ”canalul HBO” live pe Pagina de Internet. Utilizatorul ia la cunoștință și este de acord cu faptul că unele dintre programele selectate pot să nu fie disponibile pe canalul HBO live distribuit pe Pagina de Internet. În plus, Utilizatorul ia la cunoștință și este de acord cu faptul că HBO poate, însă nu are și obligația, să distribuie canalul HBO live ca parte a Serviciului și că obligația HBO este aceea de a oferi servicii media audiovizuale la cerere și nu aceea de a oferi canalul HBO live. Accesul la canalul HBO live nu reprezintă o parte garantată a Serviciului și nu se percepe nici o taxă suplimentară pentru accesul la canalul HBO live. HBO își rezervă dreptul de a elimina din Serviciu accesul la orice canal HBO live, de a înlocui orice canal HBO live cu un alt canal sau cu alte canale sau de a include alte canale în cadrul Serviciului, fără a fi nevoie de vreo notificare prealabilă. Schimbările sau indisponibilitatea anumitor programe din cadrul canalului HBO live (sau al canalelor care înlocuiesc canalul HBO) nu vor fi considerate drept schimbări ale Contractului. Majoritatea programelor incluse în cadrul Serviciului sunt disponibile în limba locală (fie dublate sau subtitrate, fie în unele cazuri în regim de voice-over), cu toate acestea anumite programe pot fi disponibile numai în limba originală.

În viitor, HBO poate introduce în cadrul Serviciului categorii diferite, în funcție de conținut, cu prețuri diferite. Dacă se introduc categorii diferite, persoanele vor putea să se aboneze la alegere la oricare dintre categorii.

Abonament

2.3 În schimbul unei taxe lunare, Utilizatorul se poate abona și poate obține acces la întregul conținut al Serviciului sau al categoriei selectate a Serviciului, dacă este disponibil.

2.4.HBO poate oferi Serviciul gratuit, pentru o perioadă de timp limitată, în condiţii specificate în legătură cu oferta şi cu Contractul și stabilite la libera sa alegere (în continuare „Perioada de Încercare Gratuită”). Utilizatorul poate opta pentru renunțarea la Serviciu în orice moment al Perioadei de Încercare Gratuită, fără a fi necesar să plătească pentru Serviciu. HBO nu aplică nicio taxă de abonament pe durata Perioadei de Încercare Gratuită.

2.5. Dacă HBO oferă Perioada de Încercare Gratuită, Utilizatorii care sunt eligibili pot beneficia de o singură Perioadă de Încercare Gratuită pe parcursul unei durate de 12 (douăsprezece) luni consecutive. Eligibilitatea pentru Perioada de Încercare Gratuită poate fi verificată de HBO pe baza datelor furnizate de Utilizator, inclusiv dar fără a se limita la adresa de email, metoda de plată și/sau echipamentele ID asociate contului Utilizatorului, cu scopul de a preveni abuzul de beneficiul Perioadei de Încercare Gratuită. În cazul în care HBO suspectează un abuz de beneficiul Perioadei de Încercare Gratuită sau de termenii și condițiile acesteia, HBO va putea să ia deîndată măsuri de prevenire a unui astfel de abuz, inclusiv încetarea Contractului.

2.6. Dacă Utilizatorul nu a încetat Contractul pe parcursul Perioadei de Încercare Gratuită, Perioada de Încercare Gratuită se va transforma automat şi fără notificare către Utilizator, într-un abonament normal pentru care Utilizatorul trebuie să plătească taxa de abonament aplicabilă în mod obișnuit. Dacă Utilizatorul decide să nu devină Utilizator plătitor, Utilizatorul trebuie să înceteze Contractul pe durata Perioadei de Încercare Gratuită. Data la care încetează Perioada de Încercare Gratuită va fi pusă la dispoziția Utilizatorului în contul acestuia cu caracter continuu.

2.7. HBO și partenerii acestuia pot oferi din când în când vouchere pentru accesarea Serviciului de către Utilizatori. Cu excepția cazului în care termenii și condițiile ofertei de vouchere prevăd altceva, prin folosirea voucherelor, Utilizatorii sunt îndreptățiți să folosească Serviciul, o singură dată, cu caracter special promoțional, pentru o durată de timp limitată (de exemplu o perioadă de încercare cu titlu gratuit suplimentară Perioadei de Încercare Gratuită) (în continuare ”Perioada Promoțională”). Utilizatorii sunt eligibili la folosirea unui singur voucher (și pe cale de consecință să participe într-o singură campanie de vouchere) de-a lungul oricărei perioade de 12 (douăsprezece) luni consecutive.

3 Folosirea Serviciilor

Pentru a putea utiliza Serviciul, Utilizatorul trebuie să înregistreze un cont de utilizator pe Pagina de Internet (a se vedea în continuare secţiunea 4), trebuie să aibă acces la echipamente, sisteme şi conexiuni în conformitate cu aceşti Termeni şi Condiţii (a se vedea în continuare secţiunea 5) şi, după expirarea unei eventuale Perioade de Încercare Gratuită sau a unei eventuale Perioade Promoționale, să efectueze plăţi în conformitate cu aceşti Termeni şi Condiţii privind Utilizatorul (a se vedea în continuare secţiunea 6). În plus, au fost implementate anumite garanţii de natură tehnică pentru a preveni utilizarea neautorizată a Serviciului, cum ar fi copierea, utilizarea în afara Teritoriului și a SEE şi difuzarea mai departe a conţinutului furnizat în cadrul Serviciului.

4 Înregistrare, nume de utilizator şi parolă

4.1 Înregistrarea unui cont de utilizator trebuie să aibă loc în cadrul Teritoriului pe www.hbogo.ro folosind un card de credit/ debit românesc sau orice altă metodă de plată disponibilă pe Pagina de Internet. Utilizatorii care au reședința permanentă în România și care sunt prezenți fizic în țara lor de reședință la data înregistrării pot dechide un cont în vederea accesării Serviciului. La deschiderea de către Utilizator a unui cont, HBO va verifica dacă metoda de plată aleasă de Utilizator este emisă în România și dacă adresa de IP a Utilizatorului este localizată în România. Dacă adresa de IP a Utilizatorului este neidentificabilă sau este localizată în altă țară decât România sau dacă metoda de plată a Utilizatorului este emisă în altă țară decât România, accesul la Serviciu nu va fi acordat.

4.2 Utilizatorul este responsabil pentru garantarea faptului că informaţiile declarate în momentul înregistrării sunt corecte şi, acolo unde este necesar, pentru actualizarea contului de utilizator cu informaţii corecte. La înregistrare, Utilizatorul poate furniza informaţii numai cu privire la propriile metode de plată alese. Erorile evidente de înregistrare a datelor vor fi verificate şi notificate Utilizatorului. Cu toate acestea, este recomandat ca Utilizatorul să treacă în revistă şi să verifice caracterul complet şi exactitatea datelor sale furnizate în timpul procesului de înregistrare.

4.3 În funcție de metoda de plată aleasă, la înregistrare, Utilizatorului i se va solicita să furnizeze toate sau numai unele dintre următoarele informații: numele, prenumele, adresa de e-mail, parola, numărul cardului de credit/debit, codul CVV / CCV şi data de expirare a cardului de credit/ debit, numele titularului cardului, detalii legate de metoda de plată aleasă, de exemplu, detaliile contului furnizorului de servicii de plată relevant, codul voucherului sau orice alte informații care ar putea fi solicitate și necesare pentru finalizarea înregistrării (toate denumite în continuare „Informaţii de Conectare”). Informaţiile de Conectare ale Utilizatorului sunt personale şi nu pot fi utilizate de o terţă parte. Utilizatorul va păstra Informaţiile de Conectare în așa fel încât să le protejeze împotriva accesului neautorizat. Utilizatorul este responsabil pentru orice utilizare a Serviciului care are loc prin intermediul contului Utilizatorului.

4.4 În cazul în care Utilizatorul suspectează utilizarea neautorizată a Informaţiilor sale de Conectare, acesta va notifica imediat HBO despre acest fapt şi va schimba parola Utilizatorului. În cazul în care HBO are motive să creadă că Informaţiile de Conectare au fost divulgate sau folosite în mod necorespunzător în orice alte feluri de către persoane neautorizate, HBO are dreptul să rezilieze imediat Contractul în conformitate cu secţiunea 12.4 (c).

4.5 HBO are dreptul în orice moment să solicite Utilizatorului să schimbe parola de Utilizator. Modificările vor fi efectuate prompt şi pot cauza întreruperi temporare în utilizarea Serviciului.

4.6 Folosirea oricăreia dintre metodele de plată alese ar putea fi blocată în cazul în care există o suspiciune rezonabilă privind comiterea unei fraude sau a unei alte abateri.

5 Echipament, etc.

5.1 Pentru a utiliza Serviciul, Utilizatorul trebuie să deţină sistemele, conexiunile şi echipamentele necesare şi aprobate.

5.2 Specificaţiile cerinţelor privind sistemele actuale sunt disponibile pe Pagina de Internet. Cu toate acestea, îndeplinirea cerinţelor cu privire la aceste sisteme nu garantează faptul că Utilizatorul va putea să utilizeze Serviciul pe o perioadă nedeterminată şi din motive ce nu pot fi controlate de HBO. Utilizarea Serviciului poate necesita instalarea de către Utilizator a software-ului unei terţe părţi. HBO va furniza informaţii pe Pagina de Internet cu privire la care software al unei terţe părţi poate fi utilizat, însă HBO nu furnizează un software propriu şi nu va fi responsabilă pentru software-ul terţei părţi şi actualizările acestuia.

5.3 Pentru a folosi Serviciul, Utilizatorul trebuie să aibă acces la conexiunea de Internet necesară. Utilizatorul este responsabil pentru toate costurile asociate unei astfel de conexiuni, inclusiv costurile de trafic de date, indiferent de locul în Teritoriu (vezi mai sus secţiunea 2.1) în care Utilizatorul foloseşte Serviciul. Specificațiile cerinţelor privind viteza minimă de descărcare (viteza de download) necesară pentru utilizarea Serviciului sunt disponibile pe Pagina de Internet.

5.4 Doar tipurile de dispozitive enumerate în prezent pe Pagina de Internet pot fi utilizate şi înregistrate pentru Serviciu. HBO are dreptul din când în când să stabilească ce dispozitiv trebuie considerat ca fiind aprobat pe baza dezvoltării tehnice actuale şi a standardelor actuale. HBO nu furnizează propriile dispozitive şi nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru performanţele dispozitivului aprobat sau pentru compatibilitatea sa continuă cu Serviciul şi actualizările acestora.

5.5 Utilizatorul are dreptul să utilizeze şi să înregistreze Serviciul pe maximum cinci (5) dispozitive aprobate, care includ computere, telefoane mobile, tablete sau alte dispozitive aprobate. Schimbarea dispozitivelor înregistrate şi aprobate pot fi efectuate pe cheltuiala Utilizatorului (la data curentă de maximum 5 ori pe lună). HBO poate stabili reguli privind frecvenţa cu care dispozitivele înregistrate și aprobate pot fi modificate de Utilizator. Informaţiile referitoare la aceste reguli vor fi comunicate Utilizatorului în conformitate cu secţiunea 11 de mai jos. Cu excepția cazului în care HBO notifică altceva, doar două (2) fluxuri simultane ale Serviciului sunt permise pe dispozitivele înregistrate şi aprobate.

5.6 În măsura permisă de legea aplicabilă, HBO nu este responsabilă de faptul că Utilizatorul nu utilizează Serviciul sau că accesul la Serviciu este limitat din cauza unei supraîncărcări pe Internet sau din cauza unor defecţiuni ori probleme legate de calculatoare sau de alte dispozitive, rețele, electronice sau de comunicaţii, care se află în afara controlului HBO.

6 Taxe şi plată

6.1 Tarifele pentru Serviciu sunt plătibile în conformitate cu preţurile aplicabile periodic care sunt disponibile pe Pagina de Internet. Tarifele aplicabile vor fi accesibile Utilizatorului înainte de încheierea Contractului, iar procedura de înregistrare prevede o confirmare expresă de către Utilizator că a luat la cunoștință și este de acord cu faptul că comanda este însoţită de obligaţia de a plăti preţul. Dacă (i) prețul este determinat în Euro și (ii) metoda de plată folosită pentru efectuarea plății este bazată pe moneda locală, rata de schimb aplicabilă va fi determinată de banca relevantă (sau de către furnizorul de servicii de plăți). HBO nu este responsabil de rata de schimb aplicabilă sau de orice alte speze aplicabile de către bancă sau de către furnizorul de servicii de plăți. Pentru detalii vă rugăm să contactați furnizorul dumneavoastră de servicii de plăți.

6.2 Dacă Utilizatorul nu este eligibil nici pentru o Perioadă de Încercare Gratuită și nici pentru o Perioadă Promoțională, prima plată a tarifului de abonament va fi efectuată la data la care Utilizatorul a încheiat Contractul iar ulterior plățile tarifului de abonament către HBO pentru luna imediat următoare vor fi efectuate în avans în aceeaşi zi a fiecărei luni care corespunde cu ziua în care Utilizatorul a încheiat Contractul pentru Serviciu. În cazul în care o astfel de zi nu există într-o lună dată, ultima zi a respectivei luni calendaristice va fi considerată drept dată a plății.

6.3 Utilizatorul poate efectua plata tarifului de abonament prin oricare dintre mijloacele de plată oferite de HBO pe Pagina de Internet. Utilizatorul este de acord să semneze documentele necesare şi, la fiecare dată scadentă, să păstreze suficiente fonduri pentru plata Serviciului disponibile prin mijloacele de plată selectate.

6.4 În cazul în care Utilizatorul beneficiază de o Perioadă de Încercare Gratuită sau de o Perioadă Promoțională, nu se va datora nici o plată pentru perioada/perioadele respective. O primă plată se va efectua în prima zi după încetarea Perioadei de Încercare Gratuită sau a Perioadei Promoționale (cu condiţia ca Utilizatorul să nu fi reziliat Contractul înainte de sfârşitul Perioadei de Încercare Gratuită sau al Perioadei Promoționale) şi, ulterior, în următoarele luni, în aceeaşi zi a fiecărei luni. Dacă o astfel de zi nu există în luna de referință, data plății va fi ultima zi a lunii de referință.

6.5 În cazul în care Utilizatorul nu pune la dispoziţie suficiente fonduri la data la care plata este datorată, HBO va emite a notificare de ”plată nereușită” printr-un email trimis la adresa de poștă electronică furnizată de Utilizator urmând ca HBO să încerce din nou, dar nu mai mult de 5 (cinci) ori, să tragă suma aferentă tarifului de pe cardul de credit sau de debit al Utilizatorului.

6.6 Dacă plata nu este efectuată la timp, HBO va avea dreptul să suspende sau să limiteze deîndată accesul Utilizatorului la Serviciu. HBO are, de asemenea, dreptul de a rezilia Contractul cu efect imediat dacă întârzierea la plată depășește douăzeci (20) de zile.

7 Folosirea Serviciului

7.1 Utilizatorul va folosi Serviciul numai pentru uzul său personal şi în conformitate cu Termenii şi Condiţiile privind Utilizatorul. Utilizatorul nu poate - şi nici nu va încuraja, facilita sau determina nici o altă persoană să întreprindă oricare dintre următoarele acţiuni:

(a) să folosească Serviciul în scopuri comerciale sau publice;
(b) să folosească Serviciul în orice scop ilegal sau necorespunzător;
(c) să copieze/ reproducă, să împrumute, să vândă, să radiodifuzeze ori să distribuie în orice fel, să modifice ori să transfere sau să adapteze în orice mod conţinutul Serviciului;
(d) să eludeze, să modifice, să elimine, să altereze sau să manipuleze în orice mod orice sistem de securitate, de criptare sau altă tehnologie sau software care face parte din Serviciu; sau
(e) să folosească Serviciul cu încălcarea legilor privind drepturile de autor, a altor legi sau a acestor Termeni şi Condiţii privind Utilizatorul.

7.2 Serviciul poate fi folosit numai în cadrul Teritoriului şi, în conformitate cu secţiunea 2.1 a acestui Contract, în cadrul SEE. Utilizatorul nu poate în nici un fel nici el însuși, și nici nu poate încuraja, facilita sau determina o terţă parte, să utilizeze ori să încerce să utilizeze Serviciul în afara Teritoriului sau, în condiţiile prezentului Contract, în afara SEE.

7.3 Utilizarea Serviciului cu încălcarea acestei secţiuni 7 va fi considerată în orice moment o încălcare semnificativă a Contractului, care poate duce la încetarea cu efect imediat a Serviciului de către HBO (a se vedea, în continuare, secţiunea 12).

8 Minori

8.1 Serviciul poate conţine materiale care sunt considerate nepotrivite pentru minori şi care pot fi percepute de alţii ca obscene sau deranjante.

8.2 Serviciul nu este destinat utilizării de către copii fără implicarea, supravegherea şi acordul părinţilor sau al tutorilor. Părinţii, tutorii sau alţi adulţi care permit copiilor să folosească Serviciul poartă întreaga responsabilitate în a stabili dacă conţinutul Serviciului este potrivit pentru respectivul copil.

8.3 HBO oferă mijloace tehnice pentru a restricţiona accesul la Serviciu sau la un anumit conţinut al Serviciului. O parolă, un cod PIN sau alte mijloace similare ar putea fi cerute sau necesare pentru a avea acces la Serviciu sau la un anumit conţinut al Serviciului. Utilizatorul este responsabil să se asigure că astfel de mijloace tehnice sunt activate și funcționale în mod efectiv așa cum acestea sunt furnizate și comunicate de către HBO, cu excepţia cazului în care aceste mijloace trebuie să fie întotdeauna folosite pentru a accesa Serviciul.

9 Modificări şi amendamente

9.1 Utilizatorul ia la cunoștință și este în mod expres de acord cu faptul că HBO are dreptul să modifice, în mod rezonabil, taxele şi alte clauze ale Termenilor şi Condiţiilor privind Utilizatorul. Utilizatorul va fi informat cu privire la aceste modificări printr-un mesaj de poștă electronică trimis, la adresa de e-mail furnizată de Utilizator, cel târziu cu treizeci (30) de zile înainte de intrarea în vigoare a respectivei modificări. Referitor la o astfel de modificare, Utilizatorul are dreptul să rezilieze Contractul începând cu data la care modificarea urmează să intre în vigoare. În notificarea sa HBO va informa Utilizatorul despre dreptul său de a rezilia Contractul. Dacă Utilizatorul nu reziliază Contractul înainte de intrarea în vigoare a respectivei modificări, se consideră că Utilizatorul a acceptat modificarea.

9.2 Utilizatorul confirmă în mod expres că HBO are dreptul să aducă modificări semnificative conţinutului Serviciului, într-o limită rezonabilă. Utilizatorul va fi informat despre aceste modificări printr-un mesaj de poștă electronică trimis, la adresa de e-mail furnizată de Utilizator, cel târziu cu treizeci (30) de zile înainte de intrarea în vigoare a respectivei modificări. Referitor la o astfel de modificare semnificativă, Utilizatorul are dreptul să rezilieze Contractul începând cu data la care modificarea urmează să intre în vigoare. În notificarea sa, HBO va informa Utilizatorul despre dreptul său de a rezilia Contractul. Dacă Utilizatorul nu reziliază Contractul înainte de intrarea în vigoare a modificării, se consideră că Utilizatorul a acceptat modificarea.

9.3 În sensul secţiunii 9.2, o modificare care se referă la conţinut este semnificativă atunci când volumul conţinutului acoperit de Serviciu este redus drastic sau orientarea generală a conţinutului este modificată semnificativ. Expirarea sau rezilierea unei licenţe pentru un anumit program sau serial ori decizia de a nu produce sau include sezoane subsecvente ale unui anumit serial nu vor fi considerate o modificare semnificativă. Schimbare semnificativă va fi considerată numai acea modificare care are ca rezultat reducerea semnificativă a numărului de titluri de filme și/sau seriale incluse în Serviciu. Reducere semnificativă înseamnă reducerea cu 50% sau mai mult a numărului total de filme şi/sau seriale raportat la conţinutul total acoperit de Serviciu.

9.4 În cazul încetării înainte de termen conform prezentei secţiuni 9, atunci când Utilizatorul a efectuat o plată legată de o perioadă ulterioară expirării, HBO va rambursa suma în exces în termen de treizeci (30) de zile de la data expirării Contractului.

Informarea Utilizatorilor cu privire la modificări şi rambursări de sume

9.5 Informaţiile privind modificările descrise mai sus vor fi furnizate Utilizatorilor în conformitate cu secţiunea 11 de mai jos.

10 Pierderea dreptului de retragere

Prin semnarea prezentului Contract, Utilizatorul îşi exprimă în mod explicit consimţământul de a primi acces la furnizarea Serviciului imediat după încheierea Contractului şi după plata abonamentului conform Contractului. Utilizatorul este de acord cu faptul că, prin accesarea efectivă a Serviciului, Utilizatorul îşi pierde dreptul de a se retrage din Contract în termenul de paisprezece (14) zile de la data intrării în vigoare a Contractului, conform Secţiunii 1829 din Codul Civil (Legea nr. 89/2012 Coll., cu modificările ulterioare). În cazul în care Contractul a intrat în vigoare iar furnizarea Serviciului a început, însă Utilizatorul nu mai doreşte nici să utilizeze Serviciul şi nici să mai fie obligat prin Contract, atunci Utilizatorul trebuie să înceteze Contractul în conformitate cu secţiunea 12 de mai jos. Procedura de înregistrare prevede o confirmare expresă (checkbox) din partea Utilizatorului prin care acesta își dă acordul privind accesarea de către el/ea a Serviciului imediat după intrarea în vigoare a Contractului şi plata taxei şi confirmă că prin accesarea Serviciului înainte de sfârşitul perioadei de paisprezece (14) zile de retragere din Contract, Utilizatorul îşi pierde dreptul de a se retrage din Contract.

Prevederile acestei Secțiuni 10 nu afectează dreptul Utilizatorului de a înceta Contractul oricând pe durata Perioadei de Încercare Gratuită fără a fi obligat să plătească pentru Serviciu, după cum este descris în Secțiunea 2.4.

11 Informaţii pentru clienţi

11.1 HBO poate trimite notificări către Utilizator prin e-mail sau prin publicarea pe Pagina de Internet, în conformitate cu legile aplicabile.

11.2 Utilizatorul este obligat să-şi actualizeze informaţiile de contact dacă acestea se modifică în timpul utilizării Serviciului. Se consideră că HBO şi-a îndeplinit obligaţia de notificare dacă a trimis notificările la ultima adresă de e-mail declarată de Utilizator, indiferent dacă respectiva adresă de e-mail mai este utilizată sau nu de Utilizator sau este inutilizabilă în orice mod.

12 Durata Contractului şi încetare

12.1 Contractele privind abonamentul la Serviciu sunt încheiate pentru o perioadă de abonament de o (1) lună şi se prelungesc automat cu câte o (1) lună până când Utilizatorul sau HBO încetează Contractul în conformitate cu Termenii şi Condiţiile privind Utilizatorul. Cu excepția cazului prezentat în secţiunea 9.4 de mai sus, nici o taxă de abonament plătită în avans pentru perioada de referință nu va fi rambursată, iar Utilizatorul are dreptul să continue să utilizeze Serviciul până la sfârşitul perioadei respective. În cazul în care Utilizatorul are dreptul la o Perioadă de Încercare Gratuită conform secţiunii 2.4 sau la o Perioadă Promoțională conform secțiunii 2.7, perioada de abonament începe să curgă din prima zi a Perioadei de Încercare Gratuită sau a Perioadei Promoționale, după caz, și va dura pentru o perioadă egală cu Perioada de Încercare Gratuită și/sau Perioada Promoțională, după caz, și este prelungită în mod automat cu o perioadă de 1 (o) lună până când Utilizatorul, respectiv HBO, încetează Contractul conform acestor Termeni și Condiții.

12.2 În cazul în care Utilizatorul doreşte să înceteze Contractul, HBO trebuie să fie notificat prin e-mail, prin poştă sau, dacă HBO oferă această alternativă, prin intermediul Paginii de Internet (la adresa URL: https://hbogo.ro/contact ). În cazul în care Utilizatorul este cel care are inițiativa încetării, HBO va trimite Utilizatorului un e-mail de confirmare la finele perioadei de abonare. În cazul în care HBO doreşte să înceteze Contractul, HBO va notifica Utilizatorul prin e-mail sau prin scrisoare poştală. În conformitate cu clauza 12.1, Contractul va fi considerat încetat la sfârşitul termenului (de o lună) care este în vigoare la momentul trimiterii notificării de încetare.

12.3 În legătură cu modificarea taxelor sau a Termenilor şi Condiţiilor privind Utilizatorul, dreptul la ăncetare se exercită în conformitate cu secţiunea 9.

12.4 Conform prevederilor de mai sus, HBO are dreptul să înceteze Contractul cu efect imediat şi în acelaşi timp să facă imediat Serviciul indisponibil pentru Utilizator în cazul în care:

(a) Utilizatorul întârzie efectuarea plăţii pentru o perioadă mai mare de douăzeci (20) de zile;
(b) există motive întemeiate să se presupună că Utilizatorul este insolvabil;
(c) Utilizatorul abuzează de beneficiul Perioadei de Încercare Gratuită sau al Perioadei Promoționale sau de termenii și condițiile acestora;
(d) s-a produs o utilizare neautorizată a Serviciului sau există motive întemeiate să se presupună că o astfel de utilizare neautorizată este în curs de a se produce;
(e) Utilizatorul a încercat să folosească o Perioadă de Încercare Gratuită mai mult de o singură dată pe durata unei perioade de douăsprezece (12) luni consecutive; sau
(f) Utilizatorul a comis în orice alt mod o încălcare semnificativă a Contractului sau o încălcare repetată a Contractului.

13 Drepturi de Proprietate Intelectuală

13.1 În legătură cu executarea Contractului încheiat de Utilizator cu HBO, HBO acordă Utilizatorului o licenţă neexclusivă, netransmisibilă şi limitată pentru a viziona conţinutul Serviciului. Utilizatorul poate utiliza Serviciul şi conţinutul acestuia numai în conformitate cu Contractul şi numai pentru uzul său personal privat.

13.2 Materialele de pe Pagina de Internet şi conţinutul Serviciului sunt protejate prin legea privind protecția dreptului de autor, prin legea privind protecția mărcilor comerciale şi/ sau de alte legi privind proprietatea intelectuală. Contractul încheiat cu HBO nu implică în nici un fel un transfer către Utilizator al oricărui titlu sau al oricăror alte drepturi de proprietate intelectuală asupra conţinutului Serviciului sau asupra Serviciului.

14 Securitate

14.1 Utilizatorul nu va avea dreptul să acţioneze în nici un mod care ar putea determina ca Serviciul sau Pagina de Internet să nu mai funcţioneze, să fie supraîncărcate, deteriorate sau afectate. Niciun Utilizator nu poate influenţa ori afecta în vreun fel utilizarea Serviciului de către un alt Utilizator.

14.2 Utilizatorul nu are dreptul să încerce să obţină acces neautorizat la reţele, sisteme informatice, conţinut sau informaţii referitoare la Pagina de Internet sau la Serviciu. Încălcarea acestei prevederi va fi considerată în orice moment o încălcare semnificativă a Contractului, care, printre altele, poate duce la rezilierea Contractului cu efect imediat (a se vedea secţiunea 12).

15 Limitarea răspunderii, întreruperi, ieșiri din funcțiune, alte disfuncționalități

15.1 Utilizatorul va notifica HBO în legătură cu orice întreruperi, ieșiri din funcțiune sau alte disfuncționalități cât mai curând posibil și în orice caz nu mai târziu de șapte zile după ce acestea au avut loc, pentru a fi îndreptățit să primească orice compensație în conformitate cu prevederile secțiunii 15.2 de mai jos. HBO nu va fi responsabilă nici pentru defecţiunile Serviciului care sunt în afara controlului HBO conform secțiunii 5.6 de mai sus, nici pentru defecţiuni cauzate de folosirea de către Utilizator a unor echipamente care nu sunt aprobate și nici pentru defecțiuni care sunt cauzate de neglijenţa (i) fie a Utilizatorului, (ii) fie a unei terțe părți.

15.2 În legătură cu aceste întreruperi, ieșiri din funcțiune sau alte disfuncționalități pentru care HBO poartă răspunderea conform secţiunii 15.1 și care au ca rezultat faptul că Serviciul este inutilizabil pentru o perioadă continuă care a depășit 24 de ore, Utilizatorii care solicită acest lucru au dreptul să primească o reducere proporțională a cuantumului taxei de abonament. Dacă întreruperile, căderile de curent şi alte defecţiuni pentru care HBO poartă răspunderea conform secţiunii 15.1 au ca rezultat faptul că Serviciul este inutilizabil pentru o perioadă care depășește (i) trei zile consecutive, sau (ii) zece zile de-a lungul unei luni calendaristice, Utilizatorul poate solicita încetarea contractului de abonament cu caracter retroactiv până la data ultimei plăți (data de facturare) (”Data Încetării”) și poate solicita și rambursarea plății taxei de abonament lunare plătită pentru luna de după Data Încetării. În plus, în termen de o lună după data limită până la care poate fi formulată o astfel de cerere, Utilizatorii pot solicita compensarea costurilor rezonabile efectuate în legătură cu formularea cererii conform acestei secțiuni 15.2. Rambursările se vor efectua folosindu-se aceeași metodă de plată aleasă de Utilizator pentru efectuarea plății taxei de abonament. În cazul continuării abonamentului, suma aferentă compensației va fi, la libera alegere a HBO, (i) dedusă din cuantumul următoarei plăți a taxeid e abonament sau (ii) pusă la dispoziție sub forma unui voucher.

15.3 Utilizatorii nu au dreptul la nicio compensație pentru întreruperi, ieșire din funcțiune sau alte disfuncționalități în legătură cu Serviciul și care sunt cauzate de (lucrări de) întreținere/ mentenanță. HBO informează pe această cale că sunt trei tipuri de mentenanță/întreținere:
Mentenanța programată lunar: are loc o dată pe lună în intervalul orar 01:00 a.m. – 05:00 a.m. CEST;
Mentenanța neprogramată: poate interveni în intervalul orar 01:00 a.m. – 05:00 a.m. CEST dacă este necesar din punct de vedere operațional;
Mentenanța (cu caracter) de urgență: poate interveni oricând în cazul în care apare o urgență de natură tehnică care poate afecta ori afectează furnizarea Serviciului. Dacă Mentenanța (cu caracter) de urgență durează o perioadă continuă care depășește 24 de ore, răspunderea HBO va fi angajată în conformitate cu secțiunea 15.2 de mai sus, cu excepția cazului în care Mentenanța (cu caracter) de urgență a fost determinată de cauze care se află în afara controlului HBO.

Pe durata celor trei tipuri de pauză de mentenanță Serviciul nu va putea fi accesat.

15.4 Cererile Utilizatorilor de compensare trebuie înregistrate folosindu-se detaliile de contact menționate în secțiunea 21 de mai jos pentru încetare, plângeri și cereri. Cererile vor conține numele Utilizatorului, descrierea incidentului și perioada cât a durat, precum și o dovadă care să demonstreze că incidentul a avut loc (la solicitarea HBO). HBO va putea solicita și alte detalii necesare în vederea identificării Utilizatorului, cu scopul de a stabili suma aferentă compensației și de a soluționa cererea.

16 Obligaţia de despăgubire

Utilizatorul este de acord să despăgubească şi să protejeze HBO, filialele, angajaţii, membrii consiliului de administraţie şi licenţiatorii HBO împotriva oricăror pierderi, cheltuieli sau cereri ce apar ca urmare sau în legătură cu încălcarea de către Utilizator a Contractului, cu încălcarea de către Utilizator a legilor aplicabile sau cu nerespectarea de către Utilizator a drepturilor terţilor.

17 Cesiune

HBO are dreptul, cu acordul prealabil al Utilizatorului, să-şi cesioneze drepturile, pretențiile şi obligaţiile rezultate din Contract către o altă societate din cadrul aceluiaşi grup sau către o terţă parte care este de aşteptat în mod rezonabil să îşi îndeplinească obligaţiile prevăzute prin Contract într-o manieră satisfăcătoare. Utilizatorul are dreptul să cesioneze drepturile şi obligaţiile sale rezultate din Contract cu acordul prealabil al HBO.

18 Legături (link-uri) de la Pagina de internet

Pagina de Internet poate include legături (link-uri) către alte pagini de internet furnizate de terţi. HBO nu are nici un control şi nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru aceste link-uri sau pentru conţinutul acestor pagini de internet. Folosirea de către Utilizator a unor astfel de pagini de internet se face pe riscul Utilizatorului.

19 Nici un consimţământ

În cazul în care HBO nu solicită îndeplinirea unui drept în conformitate cu Contractul sau nu acţionează împotriva încălcării Contractului de către Utilizator, acest lucru nu va fi considerat drept o autorizare a încălcării sau a altor încălcări viitoare similare şi nu va afecta în niciun mod drepturile HBO prevăzute prin Contract.

20 Plângeri şi Litigii

În cazul în care Utilizatorul nu este mulţumit de Serviciu, din orice motiv, acesta poate contacta HBO utilizând datele de contact specificate în secţiunea 21 sau alte detalii de contact, dacă acestea sunt disponibile pe Pagina de Internet.

Utilizatorul şi HBO vor încerca mai întâi să soluţioneze diferendele născute în legătură cu prezentul Contract printr-o înţelegere amiabilă. În cazul în care părţile nu pot ajunge la un acord, litigiul va fi soluţionat de o instanţă judecătorească competentă din România. Dacă nu se prevede altfel în acest document, Contractul este guvernat de legea cehă. Utilizatorul poate de asemenea să beneficieze de dreptul de a apela la protecţia consumatorului şi la alte prevederi care, în baza legilor jurisdicţiei române, au caracter obligatoriu. Utilizatorul, în calitate de consumator, înainte de a depune o acţiune la o instanţă competentă, are dreptul de a adresa plângeri la Comisariatele Judeţene pentru Protecţia Consumatorilor competente teritorial din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) cu sediul central la adresa: B-dul Aviatorilor nr. 72, Sector 1, Bucureşti, România, lista cu adresele poştale şi adresele de e-mail putând fi găsite pe www.anpc.gov.ro., ANPC acționând în calitate de autoritate română autorizată să soluţioneze plângerile consumatorilor. Utilizatorul poate de asemenea folosi link-ul https://ec.europa.eu/consumers/odr în vederea rezolvării online a unei dispute fără a se mai apela la instanțele judecătorești. În ceea ce priveşte conţinutul Serviciului, Utilizatorul poate să depună plângerea la Consiliul de Radioteleviziune din Republica Cehă, www.rrtv.cz.

21 Informaţii de contact şi autoritatea de reglementare competentă

HBO poate fi contactat la adresa HBO Europe s.r.o., Jankovcova 1037/49, Praga 7, Cod poştal: 170 00, Republica Cehă, numărul de telefon: +42061094444 sau adresa de email: sekretariat@hbo.cz. În cazul încetării Contractului ori în cazul formulării de plângeri și cereri, vă rugăm folosiți următoarele detalii de contact - URL: https://hbogo.ro/contact.

Consiliul de Radiodifuziune şi Televiziune, Škrétova 44/6, 120 00 Praga 2, Republica Cehă, www.rrtv.cz, este o autoritate de reglementare care supraveghează furnizarea Serviciului, inclusiv canalele HBO.

22 Terța Parte Agent

22.1 Dacă un abonament la Serviciu este achiziționat prin intermediul unei Terțe Părți Agent, crearea/activarea abonamentului, plata și încetarea abonamentului sunt gestionate de Terța Parte Agent în conformitate cu propriile condiții și termeni speciali (e.g. cele aplicabile termenilor și condițiilor iTunes, în cele ce urmează ”Condițiile Speciale ale Terței Părți”). De aceea, Utilizatorul are obligația să citească și să accepte Condițiile Speciale ale Terței Părți în plus față de acceptarea acestui Contract.

22.2 În plus față de cele arătate anterior, următoarele condiții speciale se vor aplica dacă un abonament la Serviciu este achiziționat prin intermediul Terței Părți Agent. Dacă există vreo contradicție între condițiile speciale de mai jos și alți termeni ai acestui Contract, condițiile speciale de mai jos vor prevala. În afara termenilor și condițiilor din acest Contract, Condițiile Speciale ale Terței Părți se vor aplica abonamentului în următoarele cazuri:

(i) Terța Parte Agent este responsabilă de toate comunicațiile legate de creările/activările, plata, respectiv neefectuarea plății, și încetarea abonamentelor.
(ii) Voucherele – menționate în secțiunea 2.7 – nu pot fi revendicate prin intermediul Terței Părți Agent.
(iii) Înregistrarea va avea loc prin intermediul unei aplicații speciale HBO care se va instala pe un echipament sau printr-un sistem de operare controlat de Terța Parte Agent. Suma aferentă abonamentului va fi facturată de Terța Parte Agent, cu condiția ca Utilizatorul să fi înregistrat în prealabil la Terța Parte Agent un card de debit sau de credit sau o altă metodă de plată validă.
(iv) Terța Parte Agent este responsabilă de colectarea plăților lunare recurente ale abonamentelor până la data la care abonamentul încetează.
(v) Ca parte a procesului de înregistrare Utilizatorul trebuie să creeze contul său propriu HBO prin furnizarea anumitor informații (e.g. nume, adresă de email și parolă). Dacă Utilizatorul nu are un cont cu HBO, accesul la Serviciu nu va fi posibil.
(vi) Verificarea țării așa cum este menționată în secțiunea 4.1 va fi realizată de către Terța Parte Agent.
(vii) Dacă Utilizatorul dorește să înceteze Contractul, se vor aplica termenii și condițiile de încetare menționate în Condițiile Speciale ale Terței Părți iar Utilizatorul trebuie să contacteze Terța Parte Agent și nu HBO.
(viii) Cererile de rambursare se vor adresa Terței Părți Agent în conformitate cu Condițiile Speciale ale Terței Părți. Terța Parte Agent este responsabilă de plata oricărei cereri de rambursare.
(ix) Dacă Utilizatorul are orice întrebări sau cereri în legătură cu crearea, activarea ori încetarea abonamentului ori cu chestiuni legate de plăți, Utilizatorul va contacta serviciul de relații cu clienții al Terței Părți Agent.
(x) Orice cerere adresată HBO prin care, în legătură cu RGPD (Regulamentul General de Protecție a Datelor Personale), se solicită anonimizarea sau ștergerea unui cont nu va avea în niciun fel ca efect înlăturarea obligației Utilizatorului de a plăti abonamentul către Terța Parte Agent. Abonamentul va fi achitat întotdeauna până la momentul la care Utilizatorul renunță la abonament prin intermediul Terței Părți Agent în conformitate cu Condițiile Speciale ale Terței Părți.
(xi) Dacă un Utilizator dorește să schimbe un abonament încheiat prin intermediul Terței Părți Agent cu un abonament încheiat direct cu HBO, Utilizatorul trebuie mai întâi să înceteze abonamentul cu Terța Parte Agent și abia după aceea să se înregistreze direct la HBO folosind un card de debit ori de credit sau altă metodă validă de plată. Dacă Utilizatorul dorește să schimbe un abonament încheiat direct cu HBO cu un abonament încheiat prin intermediul unei Terței Părți Agent, Utilizatorul trebuie mai întâi să înceteze abonamentul direct cu HBO și abia după aceea să se înregistreze din nou cu Terța Parte Agent. HBO nu va monitoriza dacă un Utilizator are unul sau două abonamente și/sau dacă are activate una sau două metode de plată.
(xii) Facturi și chitanțe sunt disponibile prin intermediul Terței Părți Agent.
(xiii) În conformitate cu RGPD, Terța Parte Agent acționează ca un operator de date separat în ceea ce privește datele personale colectate și stocate de Terța Parte Agent. Toate cererile/solicitările persoanelor vizate în legătură cu datele personale colectate, stocate și, în general, prelucrate de Terța Parte Agent trebuie adresate Terței Părți Agent.